Юридичний портал Томаківщини
Меню сайта

Категорії розділу
Мои статьи [25]

Адвокат

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Статистика

Нравится
Главная » Статьи » Мои статьи

Звіт про роботу РУЮ з питань державної реєстрації НПА за 9 місяців 2010 року!

Інформація стосовно роботи Томаківського районного управління юстиції з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за 9 місяців 2010 року

 

 За 9 місяців 2010 року районним управлінням юстиції здійснено ряд організаційних заходів з метою покращення роботи з питань державної реєстрації нормативно-правових актів:

- проведено 9 нарад з питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

- проведено 3 семінарських заняття з працівниками відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (далі – районна державна адміністрація), відповідальними за державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- проведено 9 стажувань суб’єктів нормотворення, які здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- розроблено та надано для використання в роботі до районної державної адміністрації 3 методичних рекомендації з питань державної реєстрації нормативно-правових актів.

Тексти всіх без виключення, зареєстрованих розпоряджень з обов’язковим посиланням на номер і дату державної реєстрації, публікуються  та доводяться до відома населення району районною державною адміністрацією в районній газеті „Наш край”. Інформація про зареєстровані районним управлінням юстиції протягом 9 місяців 2010 року нормативно-правові акти, розміщується на інформаційних стендах районного управління юстиції; публікується в районній газеті „Наш край”; перелік всіх зареєстрованих районним управлінням юстиції нормативно-правових актів (разом з відомостями про чинні акти, скасовані, втратили чинність та термін дії яких вичерпано) розміщено в розділі сайту районного управління юстиції „переліки зареєстрованих НПА”; тексти зареєстрованих нормативно-правових актів (одразу після їх реєстрації) розміщуються на головній сторінці сайту районного управління юстиції (http://tomakovka-just.at.ua).

Районним управлінням юстиції за 9 місяців 2010 року:

- зареєстровано 10 розпоряджень голови районної державної адміністрації з 13 поданих на державну реєстрацію (за 9 місяців 2009 року відповідно 10 із 12);

- відмов в державній реєстрації нормативно-правових актів у звітному періоді не було (за 9 місяців 2009 року відмов також не було);

- повернуто на доопрацювання 3 нормативно-правових акти (за 9 місяців 2009 року повернуто на доопрацювання 1 нормативно-правовий акт). Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.07.2010 №185-р „Про внесення змін до  розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.03.2006 №189-р”, від 02.07.2010 №186-р „Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 29.03.2002 №142-р” та від 02.07.2010 №187-р „Про внесення змін до розпоряджень голови райдержадміністрації від 14.04.2003 №284-р, від 14.04.2003 №285-р” було направлено для доопрацювання суб’єкту нормотворення відповідно до пункту 111 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731 „Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” із змінами (далі – Положення), які після доопрацювання було подано на державну реєстрацію та зареєстровано районним управлінням юстиції. Причинами направлення районним управлінням юстиції нормативно-правових актів для доопрацювання було: викладення в додатку до розпорядження з помилками назви громадської організації; під час засвідчення копій розпоряджень, не зазначалось прізвище та ініціали особи, яка засвідчила документ (розпорядження №185-р); в пункті 1 розпорядження №186 не зазначалась дата та номер державної реєстрації розпорядження, на яке йшлося посилання, та зазначалось з помилками найменування самого розпорядження; під час засвідчення копій розпорядження, не зазначались прізвище та ініціали особи, яка засвідчила документ; під час візування документу, не проставлено дати візування; в пункті 1 та 3 розпорядження №187 з помилкою зазначено найменування розпоряджень, на які йшлося посилання; в додатку 1 до розпорядження, зазначено з помилками назви деяких підприємств та установ; під час засвідчення копій розпорядження, не зазначались прізвище та ініціали особи, яка засвідчила документ; під час візування документу, не проставлено дати візування (розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.03.2009 №111-р „Про внесення змін до  розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.04.2003 №284-р” було повернуто для доопрацювання на прохання районної державної адміністрації, яке було в подальшому скасовано та подано на державну реєстрацію нове розпорядження).

- повернення актів без державної реєстрації як таких, що їй не підлягають за 9 місяців 2010 року не було (за 9 місяців 2009 року повернуто без державної реєстрації як такий, що їй не підлягає, 1 акт). Причиною повернення без державної реєстрації розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.04.2009 №166-р „Про створення районної комісії щодо перегляду умов укладених договорів оренди водних об’єктів (їх частини), стану їх виконання”, було те, що воно спрямовувалось на організацію виконання рішень вищестоящих органів (доручення першого заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07.04.2009 №07-1663/0/2-09), що не мало нових правових норм;

- скасувань рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів протягом 9 місяців 2010 року та за 9 місяців 2009 року не проводилось.

Районним управлінням юстиції здійснено 8 перевірок стану дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (за 9 місяців 2009 року проведено 6 перевірок), а саме в Управлінні праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Томаківській районній державній адміністрації, Службі у справах дітей районної державної адміністрації, Відділі освіти районної державної адміністрації, Управлінні агропромислового розвитку районної державної адміністрації, Відділі регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, Відділі культури і туризму районної державної адміністрації та Фінансовому управлінні районної державної адміністрації. Нормативно-правових актів, які б підлягали державній реєстрації, під час проведення перевірок виявлено не було (аналогічний показник і за 9 місяців 2009 року); унесено 21 пропозицію щодо покращення стану зазначеної роботи (за 9 місяців 2009 року внесено також 21 пропозицію). Суб’єкти нормотворення продовжують допускатись однотипні порушення вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 №1153 із змінами та доповненнями (далі – Примірна інструкція з діловодства). Так, при виданні розпоряджень (наказів, доручень) суб’єктами нормотворення допускались такі однотипні недоліки та порушення вимог Примірної інструкції з діловодства та Інструкції: допускалося проставляння прийменника „від” перед датою в додатках до наказів, що є порушенням підпункту 4.11.2 Примірної інструкції з діловодства; у розпорядженні районної державної адміністрації від 21.08.2009 №326-р було виявлено порушення вимог абзацу 3 пункту 15 Положення та абзацу 4 пункту 2.13 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до районних та міськрайонних управлінь юстиції у Дніпропетровській області та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 22.11.2007 №1053, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 23.11.2007 за №37/1460 (із змінами), а саме під час посилання на розпорядження голови райдержадміністрації від 15.08.2005 №591-р „Про заснування Почесної відзнаки голови Томаківської районної державної адміністрації „Нагрудний знак „За заслуги”, зареєстрованого в районному управлінні юстиції 19.08.2005 за №07/103, не було зазначено номеру та дати державної реєстрації нормативно-правового акту; наказ Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації від 23.12.2009 за №21 та №91 було проіндексовано з порушенням вимог підпункту 4.4.3 Примірної інструкції з діловодства, сторінки якого також не були пронумеровані; накази нумерувалися суцільно разом з додатками,  що є порушенням підпункту 4.12.11 Примірної інструкції з діловодства; додатки до наказів містили порядкові номери, що є порушенням підпункту 4.11.2 Примірної інструкції з діловодства, оскільки порядкові номери для додатків зазначаються в разі наявності 2-х і більше додатків; деякі накази не містили вступної частини (підстави або обгрунтування для складання документа); в наказах допускалося викладення таких реквізитів документа як заголовку, вступної та резолютивної частини суцільним текстом без відокремлення одне від одного відповідним проміжком інтервалу, встановленого підпунктом 4.12.4 Примірної інструкції з діловодства. Керівництву перевірених установ було рекомендовано детально переглянути виявлені порушення Примірної інструкції з діловодства при оформленні, виданні розпоряджень (наказів) та в подальшому не допускати вищезазначених помилок. За звітний період інформація про виконання рекомендацій районного управління юстиції та про вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених в ході проведення перевірок порушень та недоліків, надійшла від 8 перевірених суб’єктів нормотворення.

Районним управлінням юстиції за 9 місяців 2010 року переглянуто 92 нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру (за 9 місяців 2009 року – 114), за результатами чого до 9 нормативно-правових актів внесено зміни та доповнення (за 9 місяців 2009 року – 6); 9 нормативно-правових актів визнано такими, що втратили чинність (за 9 місяців 2009 року – 8). За звітний період та за 9 місяців 2009 року скасувань рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів, зареєстрованих в районному управлінні юстиції за результатами перегляду зареєстрованих нормативно-правових актів, не проводилось.

Звернень до прокуратури з питань державної реєстрації нормативно-правових актів не направлялось.

 

Начальник районного 

управління юстиції                                                                                   Г.Г. Вакуленко


Павленко 2 24 73

Категория: Мои статьи |  (23.09.2010)  
Просмотров: 554
Історія Томаківського району

Конвенція ООН про права дитини

Загальна декларація прав людини

Електронні сервіси Мін`юсту

Пошук по сайту

Інші веб-сайти
  • Викривач корупції
  • Стоп корупція
  • Доступ до правди
  • Контакт-центр Дніпропетровської ОДА
  • ЗОВ Закон Один для Всіх
  • Міністерство юстиції України


  •  
    Copyright MyCorp© 2010 - 2024 Юридичний портал Томаківщини