Юридичний портал Томаківщини
Меню сайта

Категорії розділу
Мои файлы [37]

Адвокат

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Статистика

Нравится
Главная » Файлы » Мои файлы

Положення про відділ РАЦС Томаківського РУЮ
[ Скачать с сервера (54.0 Kb) ] 24.06.2010, 22:52

                                                                           

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Томаківського

районного управління юстиції

Дніпропетровської області

                                                                           23.07.2009 №90

 

 

Положення

про відділ реєстрації актів цивільного стану

Томаківського районного управління юстиції

Дніпропетровської області

 

1. Відділ реєстрації актів цивільного стану Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області (далі — відділ) є місцевим органом Міністерства юстиції України, ним створюється, ліквідується та йому підпорядковується, а також підпорядковується безпосередньо Головному управлінню юстиції у Дніпропетровській області. Відділ є структурним підрозділом Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, нормативно-правовими актами Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, а також Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

3. Основними завданнями відділу є:

 

3.1. Забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог законодавства.

 

3.2. Забезпечення у межах визначеної компетенції реалізації громадянами особистих і майнових прав.

 

3.3. Збереження архівного фонду органів реєстрації актів цивільного стану.

 

3.4. Ведення з дотриманням вимог чинного законодавства Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

 

3.5. Надання правової допомоги громадянам щодо отримання документів про реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземних держав.

 

4. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

 

4.1. Проводить державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт реєстрації акта цивільного стану видає відповідні свідоцтва.

На підставі рішень судів про всиновлення видає за бажанням усиновителів свідоцтва про всиновлення.

 

4.2. Уносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064 (зі змінами).

 

4.3. Уносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про народження фізичної особи та її походження, шлюб, смерть зазначені в актових записах цивільного стану, складених виконавчими органами сільських рад району відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверлдженого постановою Кабінету Міністрів України ......

 

4.4. Формує Державний реєстр актів цивільного стану громадян шляхом внесення відостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, які містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану, що зберігаються в архіві відділу у вигляді, межах та обсягах, наведених у відповідних книгах.

 

4.5. Готує матеріали та вирішує питання про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб - громадян України.

 

4.6. Готує матеріали та вирішує питання про внесення змін, доповнень до актових записів цивільного стану та поновлення втрачених записів.

 

4.7. Готує та подає до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів.

 

4.8. Складає висновок про анулювання актового запису у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, та анулює актові записи  відповідно до норм законодавства.

 

4.9. При прийнятті заяви про реєстрацію шлюбу на бажання наречених видає направлення на медичне обстеження.

 

4.10. Забезпечує належне зберігання та оформлення книг реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з реєстрацією цих актів.

 

4.11. Веде в установленому порядку (на паперових та електронних носіях) облік записів актів цивільного стану.

 

4.12. Забезпечує належні облік та зберігання, а також витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.

 

4.13. Видає повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, а в разі неможливості їх видачі – довідкові витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.14. Вивчає й узагальнює практику застосування чинного законодавства з питань реєстрації актів цивільного стану.

 

4.15. Подає до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області в установленому законодавством порядку звіти про реєстрацію актів цивільного стану та використання бланків свідоцтв.

 

4.16. В установленому чинним законодавством України порядку подає статистичні звіти про реєстрацію актів цивільного стану до органів статистики.

 

4.17. Розглядає звернення громадян а також запити установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

 

4.18. Забезпечує виконавчі органи сільських рад бланками актових записів цивільного стану, бланками свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та іншою документацією.

 

4.19. Перевіряє додержання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських рад, які реєструють акти цивільного стану, та надає їм методичну допомогу.

 

4.20. Приймає від виконавчих органів сільських рад звіти за встановленими формами.

 

4.21. Організовує та надає фізичним та юридичним особам додаткові платні послуги правового та технічного характеру, не передбачені Законом України «Про органи реєстрації актів громадянського стану», з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

4.22. Готує матеріали для розгляду на кваліфікаційній комісії, утвореній у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівника та спеціалістів.

 

4.23. Забезпечує дотримання таємниці реєстрації актів цивільного стану та усиновлення, нерозголошення конфідеційної інформації, яка міститься в актах цивільного стану.

 

4.24. Здійснює через засоби масої інформації інформування населення про чинне сімейне законодавство та діяльність відділу.

 

5. Відділ має право безоплатнро одержувати від органів державної влади, підприємств, установ і організацій документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

6. Відділ взаємодіє з іншими органами реєстрації цивільного стану та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Заступник начальника управління – начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Дніпропетровській області за поданням заступника начальника Головного управління юстиції у Дніпропетровській області – начальника відділу реєстрації актів цивільного стану після погодження з начальником Томаківського районного управління Дніпропетровської області.

Начальником відділу може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магіста та стаж роботи в сфері правової діяльності на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше трьох років і рекомендований кваліфікаційною комісією для роботи у відділі реєстрації актів цивільного стану на посаді керівника.

 

8. Заступник начальника управління – начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області:

 

8.1.  Здійснює керівництво відділом, організовує його роботу та несе відповідальність  за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

 

8.2. Уносить подання щодо призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів та інших працівників відділу.

 

8.3. Уносить пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності спеціалістів та інших працівників відділу.

 

8.4.  Забезпечує і контролює дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни.

 

8.5. Веде особистий прийом громадян.

 

8.6. У встановленому законодавством порядку вирішує питання про скорочення місячного строку реєстрації шлюбу.

 

8.7. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу та розробляє посадові інструкції працівників відділу.

 

8.8. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу та посадових осіб виконавчих органів сільських рад, які реєструють акти цивільного стану.

 

8.9. Організовує та контролює ведення діловодства у відділі.

 

8.10. Забезпечує співпрацю з відділом ведення Державного реєстру виборців Томаківської районної державної адміністації Дніпропетровської області та подання до нього відомостей, передбачених Законом України «Про державний реєстр виборців».

 

8.11. Несе відповідальність за належні зберігання та облік, оформлення і ведення книг реєстрції актів цивільного стану.

 

8.12.   Несе відповідальність за належні зберігання та облік, а також витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.

  

8.5. Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо надання згідно з частиною другою статті 17 Закону України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» фізичним та юридичним особам додаткових послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим Законом, та за правильність ведення обліку, зберігання та використання документів, пов’язаних з проведенням цієї роботи.

 

9. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України. Штатний розпис відділу затверджується Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області в межах, визначених Мін’юстом.

 

10. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 

 

 

Заступник начальника управління –

начальник відділу реєстрації актів цивільного стану

Томаківського районного управління юстиції

Дніпропетровської області                                                                                     С.Я. Потарська

 

Категория: Мои файлы | Теги:
Просмотров: 1417 | Загрузок: 337
Історія Томаківського району

Конвенція ООН про права дитини

Загальна декларація прав людини

Електронні сервіси Мін`юсту

Пошук по сайту

Інші веб-сайти
  • Викривач корупції
  • Стоп корупція
  • Доступ до правди
  • Контакт-центр Дніпропетровської ОДА
  • ЗОВ Закон Один для Всіх
  • Міністерство юстиції України


  •  
    Copyright MyCorp© 2010 - 2023 Юридичний портал Томаківщини