Юридичний портал Томаківщини
Меню сайта

Категорії розділу
Мои файлы [37]

Адвокат

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Статистика

Нравится
Главная » Файлы » Мои файлы

Методичні рекомендації щодо проведення перевірок громадських організацій
[ Скачать с сервера (94.0 Kb) ] 25.06.2010, 21:51

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання Міністерством юстиції та його територіальними органами визначених законодавством контрольних повноважень у сфері діяльності громадських організацій

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Методичні рекомендації розроблені відповідно до Конституції України, Законів України "Про об’єднання громадян", Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 140, Положення про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 145, Положення про Міністерство юстиції, Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 № 47/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за № 124/13391, № 125/13391із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2007 №383/5. 

2. Методичні рекомендації розроблені з метою впровадження єдиних підходів до виконання покладених на Міністерство юстиції та його територіальні органи функцій державного контролю, який є різновидом зовнішнього контролю у сфері органів виконавчої влади, та вжиття передбачених законом заходів.

3. Державний контроль відповідно до цих Методичних рекомендацій полягає у здійсненні посадовими особами Міністерства юстиції, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (далі - органи юстиції, суб’єкти контролю) виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України оцінки відповідності діяльності об’єкту контролю статуту та законодавству, вжиття заходів. Слід враховувати, що на рівні села, селища, міста суб’єктами контролю є виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (підпункт 7 пункту "б" статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", стаття 14 Закону України "Про об’єднання громадян").

4. Органи юстиції здійснюють контроль за такими об’єктами контролю, в таких межах та на підставі:

4.1 громадські організації, місцеві осередки всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (далі – місцеві осередки) – за дотриманням статуту при здійсненні діяльності, внесенні змін до статуту та до складу керівних органів, стаття 25 Закону України "Про об’єднання громадян";

4.2 відділення, філії та інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні – за дотриманням статуту (положення) структурного осередку при здійсненні діяльності, внесенні змін до складу керівництва вищих статутних органів структурного осередку; представництва громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні – за дотриманням терміну дії довіреності на здійснення представницьких функцій та повноважень представника, стаття 25 Закону України "Про об’єднання громадян".

5. Організація і проведення перевірок об’єктів контролю здійснюється з дотриманням принципів законності, невтручання у їх діяльність, презумпції їх сумлінності.

 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 6. Контрольні повноваження реалізуються: 

6.1 під час реєстрації змін до статутних документів, опрацювання інформації про зміни у складі керівних органів об’єкта контролю;

6.2 шляхом здійснення планових перевірок громадських організацій (враховуючи Методичні рекомендації з питань планування роботи головних (територіальних) управлінь юстиції, надіслані листом Мін´юсту від 04.10.2007 №27-35/32, ці плани рекомендується оформлювати у формі спеціальних річних планів разового використання);

6.3 шляхом здійснення позапланових перевірок об’єкта контролю у разі надходження інформації від правоохоронних органів, скарг громадян та об’єднань громадян, або за ініціативою легалізуючого органу у разі оприлюднення у ЗМІ інформації про незаконну (нестатутну) діяльність об’єкта контролю.

7. Під час реєстрації змін до статутних документів, опрацювання інформації про зміни у складі керівних органів перевіряється дотримання визначеної статутом процедури скликання і проведення засідання відповідного статутного органу, правомочності складу органу, який скликає засідання (чи не завершено термін повноважень, чи весь склад наявний у справі організації, що є в легалізуючому органі). При поданні легалізуючому органу документів зареєстрованим відділенням, філією та іншим структурним осередком громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні перевіряється дотриманням статуту (положення) структурного осередку при здійсненні діяльності, внесенні змін до складу керівництва вищих статутних органів структурного осередку; якщо це представництво громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні, то перевіряється дотримання терміну дії довіреності на здійснення представницьких функцій та повноваження представника.

8. Планові перевірки проводяться з метою встановлення виконання Закону України "Про об’єднання громадян" та статуту в частині обов’язковості подання на реєстрацію змін до статуту після їх затвердження вищим статутним органом (частина шоста статті 15), дотримання обмежень на діяльність об’єднань громадян (стаття 4), регулярного обнародування своїх основних документів, складу керівництва, даних про джерела фінансування та витрати (частина четверта статті 6), дотримання визначеної статутом процедури скликання і проведення засідань відповідних статутних органів, правомочності складу органу, який скликає засідання.

Слід звернути увагу, що і плановій, і позаплановій перевірці підлягають не тільки зареєстровані, а й легалізовані шляхом повідомлення про заснування громадські організації, оскільки і обов’язок мати статутний документ (стаття 13 Закону), і контрольні повноваження легалізуючих органів (стаття 25 Закону) поширюються на легалізовані об’єднання громадян.

До планів перевірок включаються виключно громадські організації.

Місцеві осередки, відділення, філії та інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні підлягають контролю під час погодження змін або за дорученням Мін’юсту, інших органів державної влади та/або зверненням громадян.

До річних планів перевірок громадських організацій пропонується включати громадські організації (найменування, дату легалізації, відомості про керівника та місцезнаходження), дату перевірки (місяць), П.І.П працівника, що повинен здійснити перевірку.

Планова перевірка проводиться за період діяльності громадської організації, крім періоду діяльності, який уже був перевірений легалізуючим органом. Допускається перевірка періоду діяльності громадської організації, який уже був перевірений легалізуючим органом, при здійсненні позапланової перевірки. Громадські організації рекомендується включати до плану перевірки не частіше одного разу на три роки. 

Після затвердження плану перевірок протягом тижня доцільно оприлюднити план у місцевих друкованих ЗМІ та надіслати листи керівникам громадських організацій, включених до плану перевірок. Легалізованим шляхом письмового повідомлення громадським організаціям листи надсилаються на адресу, зазначену у заяві, якщо засновниками не повідомлено про іншу.

Лист повідомлення повинен містити, крім адресата, підставу перевірки і дату перевірки. При позаплановій перевірці місцевих осередків Мін’юст інформує центральний постійно діючий статутний орган громадської організації. При плановій перевірці лист повідомлення слід надсилати не пізніше ніж за тиждень до дати перевірки. Доцільно в листі запропонувати керівництву громадської організації подати письмову інформацію згідно з переліком питань для перевірки, складеним, наприклад, за таким зразком (2), який додати до листа повідомлення:

Питання для планової перевірки діяльності громадської організації

1. Повна назва (найменування) громадської організації, дата її реєстрації (перереєстрації), № свідоцтва про реєстрацію громадської організації, № запису в книзі обліку громадських організацій, наявність оригіналів статутного документа, а для зареєстрованих громадських організацій також свідоцтва, печатки.

2. Наявність свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

3. Адреса центрального постійно діючого статутного органу та номер телефону.

4. Керівник _____________________________________________ .

(прізвище, ім’я, по батькові)

5. Заступник керівника ___________________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові)

6. Відомості про склад статутних органів (П.І.П., рік народження, місце постійного проживання, місце роботи, посада в організації).

7. Додержання вимог статуту щодо процедури скликання, проведення та періодичності засідань вищого та центрального постійно діючого статутних органів. Основні питання, розглянуті на засіданнях керівних органів протягом звітного періоду.

8. Перелік основних заходів, проведених на виконання статутних завдань протягом звітного періоду.

9. Виконання вимог статті 15 Закону України "Про об’єднання громадян" стосовно обов’язкової реєстрації у легалізуючому органі змін, що сталися у статутному документі.

10. Дані про місцеві осередки всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (назва місцевого осередку, П.І.П. керівника, кількість членів осередку, адреса, № телефону, дані про легалізацію).

11. Дані про регулярне обнародування своїх основних документів, складу керівництва, даних про джерела фінансування та витрати.

12. Інформація про здійснення статутної діяльності організації за межами України (для міжнародних громадських організацій).

13. Наявність у зареєстрованих громадських організацій власної символіки та додержання вимог статті 18 Закону України "Про об’єднання громадян" щодо її державної реєстрації.

Питання перевірки складаються з урахуванням процедури створення громадської організації (шляхом повідомлення про заснування чи реєстрації).

Такі упереджувальні кроки забезпечать узгодження дій легалізуючого органу та громадської організації, ефективність виконання контрольних повноважень легалізуючим органом, досягнення оптимального результату.

Керівникові легалізуючого органу рекомендується вести журнал виходу спеціалістів за адресою місцезнаходження громадської організації, з метою дотримання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На розсуд керівника легалізуючого органу перевірка може обмежитись письмовим листуванням з громадською організацією. Наприклад, якщо є достовірна інформація про відповідність фактичного місцезнаходження громадської організації заявленому у статутному документі, або якщо організація систематично інформує про свою діяльність, для результату достатньо письмового звіту або відповідей об’єкта перевірки на питання перевірки. Акт перевірки складається.

Керівникові легалізуючого органу рекомендується для перевірки з виходом за місцезнаходженням громадської організації утворювати комісію у складі 2-х чи 3-х осіб. Колегіальність сприятиме неупередженості та обґрунтованості рішень легалізуючого органу.

9. У разі надходження інформації від правоохоронних органів, скарг громадян та об’єднань громадян легалізуючий орган перевіряє факти порушень громадською організацією законодавства та/або статуту. Мін’юст може організувати перевірку для перевірки інформації про порушення, надісланої управлінням юстиції. До початку позапланової перевірки рекомендується визначити з інформації (листа, скарги) характер порушень та співвідношення їх з повноваженнями легалізуючого органу. Позапланова перевірка має базуватись на неухильному дотриманні частини другої статті 19 Конституції України. Наприклад, контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків об’єднаннями громадян здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової служби (частина четверта статті 25 Закону України "Про об’єднання громадян"). Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона і забезпечення громадського порядку, виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили, захист власності від злочинних посягань є основними завданнями міліції (стаття 2 Закону України "Про міліцію"). Захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України покладається у межах визначеної законодавством компетенції на Службу безпеки України (стаття 2 Закону України "Про Службу безпеки України"). Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади в галузі охорони здоров’я є Міністерство охорони здоров’я України, компетенція якого визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Функції спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях України покладаються на відділ охорони здоров’я Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевої державної адміністрації (стаття 15 Основ законодавства України про охорону здоров’я).

У разі, якщо вирішення порушених у листі (скарзі) питань не віднесено до повноважень легалізуючого органу, слід переслати лист (звернення) в термін не більше п’яти днів за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється автору листа (скарги) (стаття 7 Закону України "Про звернення громадян").

Легалізуючий орган може ініціювати позапланову перевірку у разі оприлюднення у ЗМІ інформації про незаконну діяльність організації.

 IІІ. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ТА ВЖИТТЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ

 10. При прийнятті рішень за результатами перевірок слід неухильно дотримуватись частини першої статті 6 Закону щодо свободи вибору об’єднанням громадян напрямів своєї діяльності та частини першої статті 8 Закону про заборону втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян, крім випадків, передбачених Законом. 

11. У разі порушення статутної процедури внесення змін до статуту та до складу керівних органів, легалізуючий орган готує рішення про відмову у реєстрації (взятті до відома) відповідних змін. При прийнятті рішення слід неухильно дотримуватись частини першої статті 6 Закону щодо свободи вибору об’єднанням громадян напрямів своєї діяльності та частини першої статті 8 Закону про заборону втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення має бути оформлене відповідно до Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7.12.2006 № 92/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7.12.2006 за № 1287/13161(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України  від 28.09.2007 №843/5). В цьому випадку Акт перевірки не складається.

12. Планова і позапланова перевірки завершується складанням Акта перевірки діяльності громадської організації. 

 Для забезпечення ефективності контролю, рекомендується висновок (пункт 6 Акта перевірки) формулювати зрозумілою навіть не юристам мовою, аргументовано, з пропозицією шляхів усунення порушення. 

Письмовий звіт громадської організації (у разі його подання) додається до акта перевірки діяльності громадської організації. В процесі перевірки важливо з’ясовувати здійснення фактичної діяльності організацією. При оцінці переліку здійснених організацією заходів доцільно вимагати підтверджуючі документи: публікації в пресі, матеріали заходів (семінарів, конференцій), публікації за результатами проведених заходів тощо.

Акт перевірки складається в двох примірниках, один з яких передається керівнику або іншій уповноваженій посадовій особі громадської організації/місцевого осередку.

Якщо уповноважена посадова особа громадської організації/місцевого осередку відмовляється підписувати Акт, про це в Акті проставляється відмітка.

У разі, коли громадську організацію/місцевий осередок не виявлено за місцезнаходженням, працівником, що здійснював перевірку складається Акт про відсутність громадської організації/місцевого осередку за місцезнаходженням.

 У разі протидії громадської організації/місцевого осередку перевірці, працівником, що здійснював перевірку складається Акт про протидію перевірці громадської організації.

 Акт перевірки має бути складений та направлений для ознайомлення громадській організації не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня завершення перевірки. 

Після завершення перевірки у реєстраційну справу підшиваються копії документів, що стали підставою для перевірки, примірники Актів, заперечення, пояснення, коментарі уповноваженої особи громадської організації, повідомлення про вручення Акта.

Про результати позапланової перевірки повідомляється орган влади, автор листа (скарги) та громадська організація. Для підтвердження отримання громадською організацією Актів рекомендується ознайомити з Актами під розпис уповноважену посадову особу організації або надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

При зверненні уповноважених представників об’єкта контролю з метою усунення виявлених порушень слід надавати необхідну правову допомогу шляхом консультування, роз’яснення вимог законодавства та положень статутного документа. Рекомендується уникати попередньої експертизи документів, які підготовлені за результатами виконання рекомендацій та зауважень легалізуючого органу.

13. За результатами планової та позапланової перевірки, в ході яких об’єкт контролю за місцезнаходженням не виявлений (в порушення Закону не подано на реєстрацію зміни до статутних документів) легалізуючий орган може вживати такі упереджувальні заходи:

13.1 розміщує на веб-сайті легалізуючого (чи іншого) органу або в друкованих ЗМІ оголошення про розшук організації, яка не знайдена за місцезнаходженням;

13.2 направляє до державного реєстратора запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відповідно до Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 № 97, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.10.2005 за № 1294/11574, та органів державної податкової служби для з’ясування місцезнаходження організації та фактичної діяльності (чи подаються податкові звіти).

14. У разі виявлення за результатами перевірки порушення інших законів України, легалізуючий орган направляє копію Акта перевірки та, у разі потреби, інші матеріали перевірки відповідному державному органу.

Слід пам’ятати, що відповідно до статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є (1) визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути; (2) провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; (3) неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; (4) наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Підстава (1) є суттєвим ризиком для зареєстрованої громадської організації, оскільки може стати наслідком некваліфікованих дій службових осіб легалізуючого органу. На це слід звернути особливу увагу виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Підстава (2) є аналогічною припису статті 25 Закону; підстава (3) застосовується для обґрунтування процесуальних документів виключно органами державної податкової служби, але може бути підтвердженням нездійснення діяльності громадською організацією; підстава (4) застосовується для обґрунтування процесуальних документів виключно державним реєстратором.

15. Підтвердженням виконання об’єктом контролю пункту 7 Акта перевірки є письмово надана інформація, яка, у разі потреби, підтверджується документами (належно оформлені зміни до статуту, складу керівних органів тощо).

16. У разі неподання об’єктом контролю інформації про виконання пункту 7 Акта перевірки у запропоновані строки, легалізуючий орган зобов’язаний виконати повноваження, покладені статтями 27, 28-32 Закону самостійно або із залученням органів прокуратури.

Для цього працівник, що здійснював перевірку, складає доповідну записку на ім’я керівника легалізуючого органу відповідно до встановлених законодавством правил внутрішнього документообігу, до якої додає усі матеріали перевірки. Доповідна записка складається протягом трьох робочих днів з дня, коли сплив строк, визначений у пункті 7 Акта перевірки.

Після погодження керівником легалізуючого органу пропозиції про застосування передбачених Законом стягнень, готується наказ (у разі винесення попередження). У разі необхідності застосування інших передбачених Законом стягнень, матеріали перевірки з відповідним обґрунтуванням готуються для подання до суду згідно з наказом Мін’юсту від 06.03.2007 №276/7 (зі змінами, внесеними наказом від 08.11.2007 №1605/7).

При підготовці пропозицій керівникові легалізуючого органу щодо пропонованої санкції, слід чітко дотримуватись приписів статей 28-32 Закону.

  

Методичні рекомендації розроблено

Міністерством юстиції України

Категория: Мои файлы | Теги:
Просмотров: 1968 | Загрузок: 352
Історія Томаківського району

Конвенція ООН про права дитини

Загальна декларація прав людини

Електронні сервіси Мін`юсту

Пошук по сайту

Інші веб-сайти
  • Викривач корупції
  • Стоп корупція
  • Доступ до правди
  • Контакт-центр Дніпропетровської ОДА
  • ЗОВ Закон Один для Всіх
  • Міністерство юстиції України


  •  
    Copyright MyCorp© 2010 - 2023 Юридичний портал Томаківщини