Юридичний портал Томаківщини
Меню сайта

Категорії розділу
Мои статьи [25]

Адвокат

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Статистика

Нравится
Главная » Статьи » Мои статьи

Інформація стосовно роботи Томаківського РУЮ з питань держреєстрації НПА за 6 місяців 2011 року
За 6 місяців 2011 року районним управлінням юстиції здійснено ряд організаційних заходів з метою покращення роботи з питань державної реєстрації нормативно-правових актів:
- проведено 6 нарад з питань державної реєстрації нормативно-правових актів;
- проведено 2 семінарських заняття з працівниками відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (далі – районна державна адміністрація), відповідальними за державну реєстрацію нормативно-правових актів;
- проведено стажувань 5 спеціалістів суб’єктів нормотворення, які здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів;
- розроблено та надано для використання в роботі до районної державної адміністрації 2 методичні рекомендації з питань державної реєстрації нормативно-правових актів.
Тексти зареєстрованих нормативно-правових актів з обов’язковим посиланням на номер і дату державної реєстрації, публікувалися та доводилися до відома населення району районною державною адміністрацією в районній газеті «Наш край». Інформація про зареєстровані районним управлінням юстиції протягом 6 місяців 2011 року нормативно-правові акти, розміщувалася на інформаційних стендах районного управління юстиції; публікувалася в районній газеті «Наш край»; перелік всіх зареєстрованих районним управлінням юстиції нормативно-правових актів (разом з відомостями про чинні акти, скасовані, втратили чинність та термін дії яких вичерпано) розміщено в розділі сайту районного управління юстиції «переліки зареєстрованих НПА»; тексти зареєстрованих нормативно-правових актів (одразу після їх реєстрації) розміщуються на головній сторінці сайту районного управління юстиції (http://tomakovka-just.at.ua).
Районним управлінням юстиції за 6 місяців 2011 року:
- зареєстровано 7 нормативно-правових актів з 7 поданих на державну реєстрацію (за 6 місяців 2010 року відповідно 5 із 5);
- відмов в державній реєстрації нормативно-правових актів у звітному періоді не було (за 6 місяців 2010 року відмов також не було);
- повернення нормативно-правових актів для доопрацювання за 6 місяців 2011 року та за аналогічний період 2010 року не було;
- повернення актів без державної реєстрації як таких, що їй не підлягають за 6 місяців 2011 року та за аналогічний період 2010 року не було;
- скасувань рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів за 6 місяців 2011 року та за аналогічний період 2010 року не проводилось.
Районним управлінням юстиції здійснено 5 перевірок стану дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (за 6 місяців 2010 року проведено 5 перевірок), а саме в Управлінні агропромислового розвитку районної державної адміністрації, Управлінні праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Службі у справах дітей районної державної адміністрації, Відділі освіти районної державної адміністрації та позапланову перевірку в районній державній адміністрації. Під час проведення позапланової перевірки в районній державній адміністрації та безвиїзної перевірки в Управлінні праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, виявлено 2 нормативно-правових акта, які було видано і спрямовано до виконання без державної реєстрації (за 6 місяців 2010 року таких актів виявлено не було) та в подальшому були скасовані згаданими суб’єктами нормотворення; унесено 24 пропозиції щодо покращення стану зазначеної роботи (за 6 місяців 2010 року внесено 15 пропозицій). Суб’єктами нормотворення продовжують допускатись однотипні порушення вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153 із змінами та доповненнями (далі – Примірна інструкція з діловодства) та Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003» затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55 (далі – ДСТУ). Так, при виданні розпоряджень (наказів, доручень) суб’єктами нормотворення допускались такі однотипні недоліки та порушення вимог Примірної інструкції з діловодства та ДСТУ: у деяких додатках до спільних розпорядчих документів, а саме у відмітках з посиланням на ці документи, їх дати та номери, допускалось проставляння прийменника «від» перед датою, що є порушенням підпункту 5.22 ДСТУ та підпункту 4.11.2 Примірної інструкції з діловодства; у відмітках додатків до розпорядчих документів під час посилання на них не зазначалося дати та номеру розпорядчого документу, що є порушенням вимог підпункту 5.22 ДСТУ та підпункту 4.11.2 Примірної інструкції з діловодства; деякі додатки до розпорядчих документів не були підписані, що є також порушенням вимог підпункту 4.4 ДСТУ та підпункту 4.11.2 Примірної інструкції з діловодства; назви деяких додатків до розпорядчих документів не співпадали з назвами, на які йшлося посилання у розпорядчому документі, та було проведено його суцільну нумерацію разом з додатками до нього, що є порушенням підпункту 5.22, 7.12 ДСТУ та підпункту 4.11.1, 4.12.11 Примірної інструкції з діловодства; в деяких розпорядчих документах вступна та резолютивна частини були розміщені суцільним текстом (не відокремлені одна від одної) з недотриманням вимог підпункту 7.4 ДСТУ та підпункту 4.12.4 Примірної інструкції з діловодства; в деяких додатках до розпоряджень голови райдержадміністрації викладалися не достовірні та не повні найменування державних органів та громадських організацій, які зазначено в законодавчих актах, положеннях про них, що не відповідає вимогам підпункту 4.22 Примірної інструкції з діловодства; під час посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 №578, у розпорядженні від 14.12.2010 №377-р було викладено її найменування, яке не відповідає дійсності; додаток до розпорядчих документів не нумерувалися, або нумерувалися суцільно з іншим документом, що не відповідає вимогам підпунктів 4.11.2 та 4.12.11 Примірної інструкції з діловодства та підпункту 4.4 й 7.12 ДСТУ; у відмітці додатку до розпорядження від 06.01.2011 №16-р, під час посилання на цей розпорядчий документ зазначалася не вірна дата розпорядження, що є порушенням вимог підпункту 5.22 ДСТУ та підпункту 4.11.2 Примірної інструкції з діловодства; індексування спільного наказу Відділу освіти райдержадміністрації та Томаківської центральної районної лікарні було проведено з порушенням вимог пункту 5.12 ДСТУ та підпункту 4.4.3 Примірної інструкції з діловодства, та містив дві різні дати його підписання, що є порушенням вимог підпункту 4.3.3 Примірної інструкції з діловодства. Керівництву перевірених установ було рекомендовано детально переглянути виявлені порушення Примірної інструкції з діловодства та ДСТУ при оформленні, виданні розпорядчих документів та в подальшому не допускати вищезазначених помилок; районній державній адміністрації рекомендовано визначити відповідним розпорядчим документом відповідальних осіб (особу) за забезпечення дотримання у райдержадміністрації законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та забезпечити належне та якісне виконання суб’єктами нормотворення вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731. За звітний період інформація про виконання рекомендацій районного управління юстиції та про вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених в ході проведення перевірок порушень та недоліків, надійшла від 5 перевірених суб’єктів нормотворення.
З метою усунення порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів в районній державній адміністрації, 24.02.2011 на оперативній нараді районного управління юстиції (протокол №7) начальником районного управління юстиції спільно з відповідальним головним спеціалістом районного управління юстиції, начальниками загального та юридичного відділів районної державної адміністрації було обговорено питання щодо додержання вимог чинного законодавства під час підготовки та подання нормативно-правових актів районної державної адміністрації на державну реєстрацію до районного управління юстиції.
Районним управлінням юстиції систематично здійснюється моніторинг органів, акти яких підлягають державній реєстрації. Так, в районному управлінні юстиції кількість таких органів складає 8, а саме: Томаківська районна державна адміністрація Дніпропетровської області, Відділ культури і туризму Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Служба у справах дітей Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровській області, Управління агропромислового розвитку Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Управління праці та соціального захисту населення Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області та Фінансове управління Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.
Районним управлінням юстиції за 6 місяців 2011 року переглянуто 63 нормативно-правовий акта, занесених до державного реєстру (за 6 місяців 2010 року – 61), за результатами чого до 5 нормативно-правових актів внесено зміни та доповнення (за 6 місяців 2010 року – 3); 1 нормативно-правовий акт визнано таким, що втратив чинність (за 6 місяців 2010 року – 5 нормативно-правових акта).
За звітний період та за 6 місяців 2010 року скасувань рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів, зареєстрованих в районному управлінні юстиції за результатами перегляду зареєстрованих нормативно-правових актів, не проводилось.
Районним управлінням юстиції систематично здійснюється моніторинг нормативно-правових актів, занесених до Державного реєстру з метою встановлення кількості актів, які на сьогоднішній день діють, втратили чинність, вичерпали строк своєї дії та рішення про державну реєстрацію яких скасовано районним управлінням юстиції. Так, в районному управлінні юстиції: - всього зареєстровано (кількісний показник з Державного реєстру) 179 документів; - втратили чинність 84 документів; - вичерпали термін дії 16 документів; - скасовано 25 документів; - діючі документи 54.
Звернень до прокуратури з питань державної реєстрації нормативно-правових актів не направлялось.
Категория: Мои статьи |  (19.06.2011)  
Просмотров: 594
Історія Томаківського району

Конвенція ООН про права дитини

Загальна декларація прав людини

Електронні сервіси Мін`юсту

Пошук по сайту

Інші веб-сайти
  • Викривач корупції
  • Стоп корупція
  • Доступ до правди
  • Контакт-центр Дніпропетровської ОДА
  • ЗОВ Закон Один для Всіх
  • Міністерство юстиції України


  •  
    Copyright MyCorp© 2010 - 2023 Юридичний портал Томаківщини